+420 604 241 590

azaspect@azaspect.cz

O nás

Samostatný pojišťovací zprostředkovatel provádějící svou činnost pod dohledem České národní banky.
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů.
 oblasti pojištění provádíme zejména tyto činnosti:

  1. posouzení rizik pojištění (seznámení se s údaji a informacemi, týkajícími se stávajících pojistných smluv, posouzení stávajících pojistných smluv
    a pojistných částek)
  2. navrhování optimalizace způsobu a rozsahu pojištění
  3. předávání informací o pojištění jednotlivým pojistitelům
  4. zabezpečení nabídek (kalkulací) pojištění od jednotlivých pojistitelů (pojišťoven)
  5. zprostředkování uzavírání a ukončování pojištění (aktualizace platných pojistných smluv, nová pojištění, dodatky k pojistným smlouvám) na základě informací od zájemce (klienta)
  6. zajištění asistence při likvidaci pojistných událostí tak, aby bylo dosaženo oprávněného nároku na pojistné plnění

Služby samostatného zprostředkovatele jsou na základě zákona prováděny pro klienta zdarma.

Z výše uvedeného vyplývá, že činnost společnosti je zaměřena na poskytování komplexních služeb v pojišťovnictví, především v oblasti pojištění firem a podnikatelů, obcí a měst, zemědělského pojištění, pojištění občanů a vozidel. Nedílnou a velmi podstatnou činností je součinnost při likvidaci škod, respektive pojistných událostí, s důrazem na odpovídající výplatu pojistného plnění, na které má klient nárok dle pojistné smlouvy.
Společnost nabízí i zvýhodněné produkty pro zaměstnance s příspěvkem zaměstnavatele, především životní a úrazové pojištění nebo pojištění managementu.
AZ ASPECT, s.r.o. patří mezi významné zprostředkovatele pojištění na území České republiky a je zaměřena především na precizní sestavení komplexního pojištění, které je přizpůsobeno specifickým nárokům každého klienta. Kromě standardních pojištění majetku a odpovědnosti za škody může být také nabídnut některý z méně častých produktů, jako je živelní přerušení provozu, strojní přerušení provozu, pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem, pojištění managementu, starostů a zastupitelů včetně členů rady města, strojní pojištění, pojištění dopravce, pojištění nákladu, stavebně-montážní pojištění, pojištění zvířat a plodin, cestovní pojištění pro zaměstnance, rámcové pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli a další.
V pojištění vozidel je důležitá jeho optimalizace vzhledem ke stáří vozidla, eventuálně jeho značce a počtu. Samozřejmostí je flotilové pojištění firemních vozových parků včetně specifických rozsahů pojistného krytí vztažených k pojištění vozidel, jako jsou například pojištění nákladu, pojištění sedadel, pojištění polepů, pojištění vozidla při pracovní činnosti, apod. V návaznosti na pojištění vozidel je velmi důležitá i součinnost pojišťovacího makléře s klientem při likvidaci škod, které bývají mnohem častější než škody z majetkového pojištění. Jedná se především o likvidaci poškozených skel, vandalismu a samozřejmě havarijního pojištění od rozsahově, respektive finančně málo náročných škod po škody totální.
Významnou roli v poskytovaných službách zaujímá pojištění občanů. Především pojištění majetku (rodinné a bytové domy, bytové jednotky, chaty a chalupy, domácnosti, apod.), pojištění motorových vozidel, motocyklů, cestovní pojištění, životní a úrazové pojištění osob, včetně pojištění velmi vážných onemocnění, jako je rakovina, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, transplantace životně důležitých orgánů, slepota, hluchota, klíšťová encefalitida, borelióza a mnoho dalších onemocnění, úrazové pojištění dětí, pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě, z držby, vlastnictví a pronájmu nemovitosti, za škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli a další.
AZ ASPECT k dnešnímu dni poskytuje své služby stovkám klientů. Mnoho klientů společně s pracovníky společnosti AZ ASPECT „stárne“, což dokumentuje stabilitu tzv. „pojistného kmene“, respektive spokojenost s prováděnými službami.

Naši partneři

Kontaktujte nás

Copyright 2023 AZ ASPECT, s.r.o. – www.azaspect.cz – www.centrumpojistek.cz